-ASART
-2009 Astronomi Yılı
-2009 Gök Olayları
-Popüler Astronomi
-Haberler
-Anasayfa

 

 
 

 

2009

ASTRONOMİ YILI

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), 2009 yılını, Galileo Galilei’nin teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400. yıldönümü olması sebebiyle Dünya Astronomi Yılı ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu ve Birleşmiş Milletler, 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı olarak kabul etti.

Astronomi bilimindeki gelişmelerin paylaşılması yoluyla, bu sonuçlara ulaşabilmek için takip edilen araştırma ve düşünce sürecinin anlatılması ve toplumun genelinde bilimsel bilincin geliştirilmesi, bilim eğitiminin iyileştirilmesi ve desteklenmesi, gökyüzüne ve dolayısıyla doğaya olan ilginin ve merakın arttırılması ve bilim insanları arasındaki cinsiyet dengesinin teşvik edilmesi, DAY 2009’nın en önemli amaçlarını oluşturuyor.

"Evren sizi bekliyor…" çağrısıyla DAY 2009, sene boyunca gerçekleşecek etkinlikler ile dileyen herkesi astronomiyle kaynaştırmayı hedefliyor.

DAY 2009 VE TÜRKİYE
DAY 2009'un, ayrıca dünyanın her yerindeki amatör ve profesyonel astronomların ve astrofizikçilerin oluşturduğu iletişim ağını kuvvetlendirip, bilgi alışverişi için fırsatlar oluşturması bekleniyor. Bugünkü duruma bakılırsa, 140 kadar ülkenin katılımıyla DAY 2009'un dünya nüfusunun %97'sine ulaşma potansiyeli var. DAY 2009 aktiviteleri, her ülkede ulusal noktalar oluşturularak yönetiliyor. Türkiye'de de, DAY 2009 aktivitelerini, Türk Astronomi Derneği (TAD) koordine etmekle sorumlu olacak.

Önümüzdeki yıl Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in önderliğinde bütün dünyada Dünya Astronomi Yılı (DAY) olarak kutlanacak. IAU ve UNESCO adına Türkiye’deki etkinliklerin odak noktası Türk Astronomi Derneği (TAD). Dünya Astronomi Yılı, Türkiye’de de gökyüzünün, astronominin ve bilimin, bilimin düşünce tarzının yaygın ve etkin bir şekilde tanıtılması için önemli bir fırsat veriyor. Amaç insanların ilk önce çıplak gözle gökyüzünü tanımaları, kendi gözlemleri ile gece içinde ve mevsimden mevsime gökte neler olduğunu keşfetmeleri için yol göstermek, sonra da küçük teleskoplarla gözlem yapmak. Bu yolla bilimsel düşünce tarzının ve yöntemin esasını ve zevkini, sistemli gözlem ve deneylerle öğrenme zevkini aşılamak. Programda, halka ve ilköğretim öğrencilerine dönük gözlem şenlikleri, dünyanın en büyük yeni teknoloji teleskopları ve uyduları ile alınmış görkemli fotoğraflardan oluşan sergilerin Türkiye’nin birçok yerinde açılması, Galileo’nun kullandığı türden basit teleskopların belki insanların kendileri monte edebilecekleri şekilde temin edilmesi, müzelerimizin Türkiye’deki astronomi tarihi ile ilgili el yazmalarını, eski aletleri, haritaları sergilemeleri gibi etkinlikler var.

Amaçlar:
– Astronomi bilimindeki gelismelerin paylasılması yoluyla, bu sonuçlara ulasabilmek için takip edilen arastırma ve düsünce sürecinin anlatılması
– Toplumun genelinde bilimsel bilincin gelistirilmesi
– Bilim eğitiminin iyilestirilmesi ve desteklenmesi
– Gökyüzüne ve dolayısıyla doğaya olan ilginin ve merakın arttırılması
– Kadınların bilim dünyasında esit düzeyde temsil edilmesi

“Evren sizi bekliyor…” cağrısıyla DAY 2009, sene boyunca halkı
astronomiyle kaynastırmayı hedefliyor.

• DAY 2009 aktiviteleri hem küresel hem bölgesel olarak gerçeklesecek.
• Her ülkede belirlenen ulusal odak noktaları, DAY 2009 aktivitelerini olusturuyor ve yürütüyor. Bu noktalar, profesyonel ve amatör astronomlar, okullar, STK’lar, eğitimciler ve bilim merkezleri arasında isbirlikleri olusturup, 2009 için hazırlanıyor.
• Türkiye’de bu islevi Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) üyesi olan Türk Astronomi Derneği (TAD) üstleniyor.

2009 Dünya Astronomi Yılı Etkinlikleri'nin bir parçası olarak Türk Astronomi Derneği (TAD) Optronik firmasının sponsorluğunda Amatör Gökyüzü Fotoğrafları Yarışması açmıştır. Son katılım tarihi: 1 Ekim 2009.

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR?
Bu yarışma Türkiye veya K.K.T.C. de oturan tüm amatör gökyüzü fotoğrafçılarına açıktır. Optronik firmasında çalışanlar ve jüri uyelerinin birinci derece akrabaları yarışmaya katılamaz.

FOTOĞRAFLARIN KULLANIM HAKLARI
Yarışmacılar, yarışmaya gönderilen tüm fotoğrafların Türk Astronomi Derneği (TAD) ve Optronik tarafından, herhangi bir telif ücreti ödenmeden, basılı veya dijital olarak, e-mesaj ve internet yoluyla yayınlanmasını, ve sergilenmesini, ve gönderdikleri fotoğrafların Optronik veya TAD tarafından basılması, yayınlanması veya sergilenmesi sırasında teknik zorunluluklardan dolayı gerekebilecek her türlü görüntü-işlem uygulamalarını kabul ederler.

FOTOĞRAF SAYISI
Her yarışmacı yarışmaya en fazla 5 (beş) fotoğraf ile katılabilir.

FOTOĞRAF İÇERİĞİ ve ÖZELLİKLERİ
* Fotoğraflar herhangi bir zamanda çekilen gökyüzü veya gökcisimleri konulu olmalıdır. Kompozisyonda doğrudan bir veya birkaç gök cismi veya bunlarla ilgili olaylar doğrudan bulunabilir veya yeryüzündeki cisimlerle gökyüzü bir arada kullanılabilir. Farklı zamanlarda alınmış görüntülerden oluşan kompozisyonlar da sunulabilir.

* Yarışmacı, fotoğraftaki gökcisminin, yeryüzü veya gökyüzü bölgesinin ismini, çektiği yeri, tarih(ler)i ve zaman(lar)ı belirtmek zorundadır.
* Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz olabilir.
* Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar daha önce herhangi bir yerde basılı olarak yayınlanmamış olmalıdır. Yarışmacının kendi internet sitesinde veya internette başka sitelerde yayınlanmış olabilir.
* Fotoğraflar hem sayısal formatta hem de basılmış olarak gönderilmelidir. Sayısal fotoğraflar en az 1600x1200 piksel formatında ve 300 DPI çözünürlükte %100 kalitede "JPG" dosyaları şeklinde olmalı ve dosya büyüklüğü 2 MB'ı geçmemelidir. Film üzerine çekilen fotoğraflar ise film tarayıcısında yine bu özelliklere göre sayısal hale getirilmelidir. Fotoğrafların baskıları 300 DPI çözünürlük kullanılarak en az 18x24 cm boyutlarında yapılmalıdır.
* Üzerinde çeşitli standart görüntü-işlem teknikleri (piksel hatalarının silinmesi, kesme, büyültme/küçültme, renk ve kontrast ayarlamaları gibi) dışında ileri teknikler uygulanarak görselliği yapay olarak arttırılmış ve doğal kompozisyonu bozulmuş fotoğraflar yarışmadan elenecektir.
* Yarışma için gönderilecek fotoğraflar sahiplerine iade edilmeyecektir.
* Her katılımcı fotoğraflarının kendi özgün eserleri olduğunu ve yarışma kurallarına uyacağını bildiren imzalı bir mektupla birlikte yarışmaya başvuracaktır.

TEKNİK DONANIM
Yarışmacı, fotoğrafları elde ettiği donanımlara ait temel özellikleri (fotoğraf makinası/kamera, marka, model, objektif, teleskop marka, model, açıklık, odak oranı, filtre, CCD kamera marka, model, formatı vb) belirtmek zorundadır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Fotoğraflar, astronomi içeriği, özgünlük, teknik mükemmellik, kompozisyon, etki ve artistik ifade bakımlarından değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: Meade LX90 (20 cm’lik)
İkincilik Ödülü: Meade ETX 125
Üçüncülük Ödülü: ETX 90
Mansiyon (3 Adet): Bresser Lyra (7cm’lik)

Fotoğrafların basılı kopyaları 1 Ekim 2009 tarihine kadar
Optronik Ltd. Şti.
Reşit Galip Cad. İlkAdım Sok. No.18 06700 G.O.P / ANKARA
adresine ulaştırılmalıdır.
Dijital kopyaları da aynı tarihe kadar
astrofoto@optronik.com.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Ayrıntılı Bilgi için: http://www.tad.org.tr/

Ankara Üniversitesi Gözlemevi'nde yapılacak olan etkinlikler için: http://rasathane.ankara.edu.tr/

 
  Anasayfa