-ASART
-2009 Astronomi Yılı
-2009 Gök Olayları
-Popüler Astronomi
-Haberler
-Anasayfa


 

 
 

 

VENÜS

Venüs, Güneş Sisteminde, Güneşe uzaklık bakımından Merkürden sonra ikinci sıradaki gezegendir. Eski Roma tanrıçası Venüs (Afrodit) adını bu gezegenden almıştır. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında, diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.Büyüklüğü açısından Dünya ile hemen hemen aynı olduğundan Dünya ile kardeş gezegen olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde Güneş’e yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi Dünya'nınkine göre Güneş'e daha yakın olduğundan yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.

Günümüze ulaşan en eski gökbilimsel belge olan ve M.Ö.7'ci yüzyıla ait olduğu düşünülen Ammisaduqa tabletinde, Babillilerin M.Ö. 1700-1400 yılları arasında yaptıkları Venüs gözlemlerinden söz edilir. Eski Yunan'da sabah yıldızı olarak görüldüğünde 'Phosphorus', akşam yıldızı olarak görüldüğünde ise 'Hesperus' olmak üzere iki ayrı ad taşımaktaydı. Psagor sayesinde bu iki yıldızın aslında aynı gökcismi olduğunu öğrenen ilkçağ dünyası, Heraklit,  Venüs ve Merkür'ün Güneş çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür. 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei basit birteleskop ile Venüs'ün evrelerini farketti. Daha sonraki gözlemlerinde gezegenin evrelerindeki değişikliklere paralel olarak görünür boyutunun da değiştiğini gözleyen Galilei, bu bulguları gezegenin Güneş etrafında döndüğünün kuvvetli göstergeleri olarak kabul etti.

Venüs’ün Yer olan uzaklığı 261.000.000 km’dir ve kütlesi yerin 00,0815 katıdır. Yüzey sıcaklığı ortalama 737 K (464 °C)’dir. Ekvator yarıçapı 12103,6 km (Yerin 0,95 katıdır). Ortalama yörünge hızı 35,02 km/saniye’dir. Dolanımını yaklaşık 224,7 günde (0,615 yıl) tamamlar. Dönme süresi -243 gün (diğer gezegenlere göre ters yönde döndüğü için )’dür.

Venüs, Yer'e en yakın konumda olduğu zaman Yer’e bakan yüzünün tümüyle karanlıkta kalması nedeniyle yeterince parlak değildir. Ayrıca  aydınlanan yüzünün tamamının görülebildiği 'dolun' evresinde iken en uzak konumda olmasından dolayı en küçük görünür boyuttadır, bu nedenle de yeterince parlak değildir. Gezegenin gözlemciye en fazla ışık gönderebildiği konumu, görünür aydınlık yüzeyin en fazla olduğu % 30 aydınlık (hilal ile yarım evre arası) evresidir.

Bir Venüs Örümcek Ağının Magellan uzay sondası tarafından çekilen radar görüntüsü. Venüs'e özgü bu jeolojik yapının niteliği tam olarak bilinmemektedir.

 
  Anasayfa